top of page
3D rendering of modern couch against gray wall.jpg
2.2 Young (8).jpg
2.1 Young (1).jpg
2.3 Young (19).jpg
Beautiful Zana.png

ZANA MASOMBUKA

"NDEBELE SUPERHERO"

Collection: 

'Time: Gadesi S'khathi,

The Time Is Now'. ​

As taken from her biography, Zana's aesthetic is inspired: "by the emotive and vibrancy of the Ndebele people", as well as the Ndebele culture. It is deep rooted in the recreation of the African identity, with a focus on the Ndebele culture, and how Africans from all industries are paving the way for themselves as well as future generations. With this said, she reinforces the importance of art historically and how it formulates as part of the building blocks of any society.

 

Ultimately, the work of Zana “Ndebele Superhero” Masombuka is the culmination of two parallel worlds, the West and Africa, indigenous cultures and modernity, as well as the outside world and the internal world of the individual."

GADESI S'KATHI 
Virtual Exhibition

ZANA MASOMBUKA
BackChat Vodcast with Kerry Burns

GADESI S'KATHI 

Thina sodwa s'yok'rhohrhelana ngemaweni

kwemphofu z'dosana

Sbaw'ukuy'raga siy'tjathe,sgijime nayo

kwekonyana lomsana.

Sphan' isqabelelo thina s'dzimelele,snunge

ngeyeth'iswigiri

Sabelan'okungerhabheni srhamule

stjhiyelane ngibhigiri

 

Imumang' ipilo,kuqinisekisiwe

Azenjiwa mngodi munye

Nenge sngaba yinyanda s'bumnane le poto

siyoy'vuthisa

Ib'disi lento nangambala

Ubdisi lento bubulawa kuphathisana

 

Sfundzani lento thina s'tataye nayo

Siy'phathis' abezako

Nabo bay'rage njalo,siw'tjathe soke,

S'thwesane lomthwalo

Asikh'esinye ngiswesi

Asingarhubhel' emva

Sembel' etjhugulukweni elinomrabho\